ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Citation อย่างไรเพื่อยกอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวน อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Citation อย่างไรเพื่อยกอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30-11:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx

Read more