สวพ.มก. แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ ได้รับเชิดชูเกียรติเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาทัศนศิลป์ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) พุทธศักราช 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม

Read more

สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ และคณะทีมงาน คว้ารางวัลระดับยอดเยี่ยม “ผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการและคณะทีมงาน นางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวจิตาภา แย้มเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวเมธปิยา เข็มทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สพ.ญ.ดร.สิริกร กิติโยดม คณะสัตวแพทยศาสตร์

Read more

“รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน” อดีตรักษาการอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ปี 2564 จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14/2 และอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คนที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนากยกรัฐมนตรี ให้ได้รับรางวัล

Read more

Brand’s Suntory ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019 โดยให้ทุนปีละ 500,000 บาท โดยแบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน ซึ่งในการพิจารณาทุนครั้งนี้ ทางโครงการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง

Read more

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับ “FGB Eastern European Technician Training Award 2014”

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) ขอเชิญชวนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับ “FGB Eastern European Technician Training Award 2014” จาก Fondazione Guido Bernardini ซึ่งจะได้รับสิทธิ์การลงทะเบียนอบรมในหลักสูตร (ตามรายละเอียด) ในมิลาน อิตาลี

Read more