สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าร่วมอบรม “Getting the Best of Your Research”

ขอเชิญนักวิจัยร่วมเสวนา ในหัวข้อ Getting the Best of Your Research วิทยากรโดย Prof.Dr.Amin Ismail (Associated Editor, Food Chemistry, Elsevier) – บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ หัวข้อในการบรรยาย Peer

Read more