The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมวิชาการ The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์

Read more

สวพ.มก. จัดประชุม คกก.จัดทำวารสาร Agriculture and Natural Resources ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสาร Agriculture and Natural Resources ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

ประชุมพิจารณาเรื่องงบประมาณต่างๆ และเว็บไซต์ของวารสาร Agriculture and Natural Resources

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 สวพ.มก. จัดประชุมพิจารณาเรื่องงบประมาณต่างๆ และเว็บไซต์ของวารสาร Agriculture and Natural Resources

Read more