สวพ.มก.จัดโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “KURDI ENGLISH WITH MOVIE : The Iron Man 3” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ Operation M.A.L.E.E.เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคลากร สวพ.มก. ทุกระดับ ผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษกับภาพยนตร์ที่มีผลโหวตสูงที่สุดคือ “The Iron

Read more

สวพ.มก. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ จัดกิจกรรม Walk Rally – KURDI Family

          ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยร่วมกับฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรม “ Walk Rally – KURDI Family ” เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคลากร ชาว สวพ.มก.

Read more

[PowerPoint] การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย มก. เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

POWER POINT ประกอบการบรรยาย : เรื่อง การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย มก. เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในงานเปิดบ้าน สวพ.มก. ครั้งที่ 2 วันที่ 16

Read more