งานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี : 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Chiang Mai World Green City Welcome to the 10th anniversary

Read more