รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี 2549

  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน : ไข้หวัดนกในประเทศไทย (A Vian Influenza in Thailand) ผศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า (ผู้ร่วมวิจัย) >> รายละเอียด

Read more