วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1

Read more