งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 71 ปี

             ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ 71ปี เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2557 ณ

Read more