ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติไรซ์เบอรี่พร้อมบริโภค

การบริโภคอาหารมื้อเช้ามีความสำคัญต่อสุขภาพ  เพราะส่งผลกระทบต่อสมาธิความสามารถในการเรียนรู้และการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กวัยเรียน ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจต่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภค ที่มีคุณประโยชน์เชิงสุขภาพ แทนที่จะมีแต่แป้งและน้ำตาลที่พบเห็นในท้องตลาด ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารเช้าธัญชาติที่มีความเหมาะสม เนื่องจากข้าวมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่เป็นแป้งให้คุณสมบัติด้านการพองตัว(Expansion properties) ได้ดี และให้กลิ่นรสที่ดี จืดเป็นธรรมชาติ เหมาะแก่การนำไปปรุงรสต่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่     นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช นายวรพล

Read more

จำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ราคา 200 บาท เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือเกษตรกร

  จากการจัดเสวนาเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล” ผู้จัดงานฯ ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ราคา 200 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการสมทบทุนช่วยเหลือเกษตรกร ติดต่อได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โทร 02-579-5547 หากต้องการจำนวนมาก โปรดแจ้งทางอีเมล sopida_c@hotmail.com

Read more

เสวนาเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดเสวนาเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

Read more