การเพาะกล้าไม้คุณภาพดี

อนุชา ทะรา หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-0170

Read more

ไม้กฤษณา ไม้เศรษฐกิจ

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-932-0657
E-mail: rdispk@ku.ac.th

Read more

ไม้กฤษณา ไม้เศรษฐกิจอันทรงคุณค่า

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-932-0657
E-mail: rdispk@ku.ac.th

Read more

ไม้ตะกู…ไม้เศรษฐกิจของไทย

[mejsvideo autoplay=”true” src=”http://www3.rdi.ku.ac.th/radio/14-05-11.wmv” height=”360″] ออกอากาศ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บทวิทยุโดย  หทัยรัตน์  ศรีสุภะ -เพลงประจำรายการ- สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ พบกันอีกครั้งกับรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”  ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์

Read more