การใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้าง และโครงสร้างทนไฟ

รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1914-0575

Read more

การพัฒนาการสร้างบ้านไม้แบบ Modular

รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-1914-0575

Read more

เตาอบไม้แบบประหยัด SME โดย รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

เตาอบไม้แบบประหยัด SME ช่วยขจัดความชื้นของเนื้อไม้ แก้ปัญหาเรื่องการยืดและหดตัวของเนื้อไม้ ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ โทร.08 1914 0575 ,0 2942 8109

Read more

เตาอบไม้ SME โดย รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

เตาอบไม้ SME ช่วยลดปัญหาการยืดและหดตัวของไม้ อบไม้ได้ 600-700 ลบ.ฟุต หนา 1 นิ้ว ลดต้นทุนการผลิต ติดต่อได้ที่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8109

Read more