เครื่องตรวจสอบรอยร้าวและสิ่งสกปรกที่เปลือกไข่เป็ดเพื่อการแปรรูปอาหาร

นางสาวเจษฎาภรณ์ ปริยดำกลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโทร. 0-3435-5310

Read more

การแปรรูปไข่ขาวจากไข่เป็ด

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MMVYIwmEYdY[/youtube] บทวิทยุ รายการ  “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ออกอากาศวันเสาร์ ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง  “การแปรรูปไข่ขาวจากไข่เป็ด” บทวิทยุโดย  หทัยรัตน์  ศรีสุภะ …………………………………………………………………………………………………………………………  -เพลงประจำรายการ-   สวัสดีค่ะ

Read more