การเลี้ยงไก่ดำเคยู – ภูพาน โดยอาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์

การเลี้ยงไก่ดำเคยู – ภูพาน ไก่ดำสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์เคยู-ภูพาน ที่ให้ไข่ดก แถมยังเลี้ยงง่าย โตเร็ว ที่สำคัญเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ติดต่อสอบถามที่
อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4272-5042

Read more