จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล งานคลัง สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล  เพื่อหาทุนสนับสนุนการเรียน การสอนของโรงเรียนที่ขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ที่ยังขาดอุปกรณ์ การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา โดยได้ส่งมอบทุนจำนวน 34,299 บาท

Read more