รักษาโรคผิวหนังขี้เรื้อนในสุนัข แมว ด้วยสมุนไพรไทย

ผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากตัวไรขี้เรื้อนในสุนัข และแมวอย่างได้ผล

Read more

โรคผิวหนังในสุนัข

ในวงการสัตวแพทย์ปัจจุบัน พบว่ามีอุบัติการณ์สุนัขที่มีอาการของโรคผิวหนังต่างๆ มากมาย แม้ว่าจะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงถึงแก่ชีวิต แต่เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ยากและกลายเป็นโรคเรื้อรังที่สร้างความรำคาญยุ่งยากให้กับเจ้าของและกับตัวสุนัขเอง ปัญหาโรคผิวหนังในสุนัขนั้นมีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อม ปรสิตภายนอกต่าง ๆ หรือแม้แต่ความผิดปกติทางพันธุกรรม ที่มีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างผิวหนังปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ต่อต้านโครงสร้างของผิวหนังเอง เช่นโรคเพมฟิกัส (pemphigus) โรคเพมฟิกัสในสุนัขเป็นความผิดปกติของผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองรุนแรงจากภูมิคุ้มกันต่อต้านกับเซลล์ผิวหนังของตัวเอง ทำให้ผิวหนังลอกหลุดและเป็นสะเก็ดอย่างรุนแรง อาการของโรคผิวหนังชนิดนี้อาจมีความรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมากในสุนัข ซึ่งในการวินิจฉัยโรคเพมฟิกัสนี้จะเป็นการตรวจวินิจฉัยจากลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา และ

Read more

แผ่นสติ๊กเกอร์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และระงับกลิ่นเท้า โดย คุณเกสรี กลิ่นสุคนธ์ และคณะวิจัย

ช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์และระงับกลิ่นเท้า ป้องกันเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง เชื้อแบคทีเรีย สาเหตุของการเกิดกลิ่นเท้า ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเกสรี กลิ่นสุคนธ์ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ คุณประภัสสร รักถาวร คุณลลิตา คชารัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โทร 0-2942-8600 ต่อ 402

Read more