โปรไบโอติกส์แบคทีเรียเพื่อการป้องกันโรคสัตว์น้ำ

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ และ รศ.ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

โปรไบโอติกส์แบคทีเรียเพื่อการป้องกันโรคในสัตว์น้ำ

ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ และ รศ.ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

คุณค่าทางโภชนาการของผักดองพื้นบ้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AEk0YnKTr5A[/youtube] คุณค่าทางโภชนาการของผักดองพื้นบ้าน สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกับรายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อเสริมสร้างได้รายให้กับตนเอง โดยมีกระผม วิทวัส ยุทธโกศา เป็นผู้ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับ ประเทศไทยเราอุดมไปด้วยพืชผักผลไม้นานาชนิด ซึ่งพวกผักผลไม้เหล่านี้มีอายุในการเก็บรักษาน้อย และวิธีการถนอมอาหารได้นานโดยไม่ต้องอาศัยห้องเย็น เป็นวิธีที่ลงทุนน้อย ใช้เครื่องจักรน้อยและไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต

Read more