นมแพะ (ชนิดผง)

นมแพะ (ชนิดผง) เป็นอาหารประเภทนมเช่นเดียวกับน้ำนมโค จึงเป็นทางเลือกของการดื่มนมอีกทางหนึ่งของผู้บริโภค โดยมีส่วนประกอบพื้นฐานของสารอาหารคล้ายกับน้ำนมโค สำหรับเด็กหรือผู้ที่มีอาการแพ้โปรตีนในน้ำนมโค สามารถดื่มน้ำนมแพะทดแทนได้ เนื่องจากในน้ำนมแพะมีชนิดของโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่เรียกว่า เบต้า-แลคโตโกลบูลิน อยู่ปริมาณต่ำกว่าน้ำนมโคถึง 3 เท่า ทำให้มีโอกาสแพ้นมแพะน้อย เพราะมีโปรตีนชนิดย่อยยากที่เรียกว่า แอลฟ่า-เอสวันเคซีน อยู่น้อยกว่าในน้ำนมโค ร่างกายจึงสามารถดูดซึมน้ำนมแพะหมดภายใน 20-30 นาที เทียบกับน้ำนมวัวจะใช้เวลา 2 ชม. สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-1892

Read more

พัฒนาเทคนิคการหาปริมาณโปรตีนก่อภูมิแพ้ในน้ำนม

แอลฟา-แลคตาลบูมิน เบตา-แลคโตกลอบูลิน (เอ) และ (บี) เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนที่มีมากในโปรตีนเวย์ (whey protein) เป็นสารที่มีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการ จึงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปริมาณของสารนี้ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์จะมีผลกับสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์นั้น จึงมีการใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม เช่นใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับนักกีฬา อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางประโยชน์ที่ได้จากโปรตีนนี้ แต่สำหรับผู้บริโภคจำนวนไม่น้อย กลับพบว่าเป็นโปรตีนชนิดที่เป็นสาเหตุให้เกิดภูมิแพ้ในอาหารที่มีอาการต่างๆ เช่น เป็นผื่นขึ้นตามผิวหนัง ท้องเสีย อาเจียน หายใจหอบ และปัญหาที่พบมากคือ การเกิดอาการแพ้นมวัวในเด็ก ซึ่งที่จริงแล้ว เป็นการแพ้โปรตีนในนมวัว เนื่องจากร่างกายสร้างภูมิต่อต้านโปรตีนที่มีอยู่ในนมวัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบตา-แลคโตกลอบูลินจะมีความเป็นพิษมากกว่า

Read more

ผลิตภัณฑ์โปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิ

ผลิตภัณฑ์โปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิ ประกอบด้วย โปรตีน 30-40% ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน มีมากเทียบเคียงกับโปรตีนจากพืชอื่นๆ โดยเฉพาะกรดอมิโนจำเป็น มีสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 4.11-14.70 mg GAE/g จึงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ทั้งนี้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตในระดับขยายผล ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทั้งคุณค่าทางอาหารสูงและฤทธิ์ทางชีวภาพที่ช่วยป้องกันและรักษาสุขภาพผู้บริโภค ด้วยโปรตีนรำข้าวเป็นโปรตีนที่ไม่ทำให้เกิดการแพ้ และยังย่อยง่ายจึงเหมาะสมสำหรับการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ติดต่อได้ที่ ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โทร.0-2942-8599

Read more