การเสวนาเรื่อง “การจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตร (โซนนิ่ง) เหมาะสมกับประเทศไทยจริงหรือ ?”

          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับกลุ่ม มก.ร่วมกู้ชาติ จัดการเสวนาเรื่อง “การจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตร (โซนนิ่ง) เหมาะสมกับประเทศไทยจริงหรือ ?” เพื่อระดมข้อมูล และองค์ความรู้เชิงวิชาการในการจัดการภาคการเกษตรของประเทศไทยที่มีอยู่ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย

Read more

ขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง การจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตร (โซนนิ่ง) เหมาะสมกับ ประเทศไทยจริงหรือ ? วันที่ 3 เม.ย.57 เวลา 13.30-16.00 น.

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับกลุ่ม มก.ร่วมกู้ชาติ ขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง“การจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตร (โซนนิ่ง) เหมาะสมกับประเทศไทยจริงหรือ ?” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ

Read more