สวพ.มก. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ในโครงการ KU Help Health

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการ KU Help Health เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดย ผศ.ดร. รัชด ชมภูนิช เป็นผู้แทนรับมอบ และนำส่งต่อผู้ป่วย ผู้พักรักษาตัว Home Isolation

Read more

คลังความรู้เกษตรศาสตร์…สู้ COVID-19

ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 0 2942 8616 ต่อ 331-346

Read more