ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำเดือนมิถุนายน 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม | Downloadใบสมัคร

Read more