สวพ.มก. ประกาศปิดทำการ

ตามที่สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้รับอนุมัติให้จัดงาน “ส่งเสริมศิลปวัฒนธรมและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ” ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2563 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดปิดทำการ ร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ และฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน

Read more