การใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชันในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่สากลโลก

          ข้าวนับว่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย  นอกจากจะเป็นผู้ผลิตข้าวอันดับ 6 ของโลกแล้วยังมีปริมาณการส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก ในปี พ.ศ.2557 กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ได้พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะมีปริมาณกาส่งออกข้าวสาร 8.50 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.80

Read more