เครื่องสีข้าวครัวเรือนแบบพกพา โดย รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย

เครื่องสีข้าวครัวเรือนแบบพกพา มีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้สะดวก น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ขนาด 125x300x50 มิลลิเมตร ใช้กำลังไฟไฟ้า100 วัตต์ 220 โวลล์ สามารถทำงานได้ครั้งละ 400-500 กรัม หากเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวกล้องใช้เวลาประมาณ 5-15 นาที และสามารถรองรับข้าวกล้องได้หลายสายพันธุ์

Read more