แชมพูสมุนไพรสำหรับสุนัข

ผศ.ดร.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์
ศูนย์วิจัยสมุนไพร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 095-169-5441 E-mail: rujkarn.s@ku.ac.th

Read more

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสุนัข

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสุนัข แชมพูสำหรับสุนัขผิวบอบบางแพ้ง่าย แชมพูสำหรับสุนัข สูตรป้องกันและกำจัดเชื้อรา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องหู ติดต่อสอบถาม รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ และคณะนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail : fvetamp@ku.ac.th    

Read more

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสุนัข

รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
และคณะนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

แชมพู อาบน้ำสุนัข KU Exto Shampoo โดย รศ.ดร.น.สพ.ณรงค์ จึงสมานญาติ

แชมพู อาบน้ำสุนัข KU Exto Shampoo ช่วยทำความสะอาดผิวหนัง และขนสัตว์ให้อ่อนนุ่มไม่แพ้ ช่วยกำจัดเห็บตัวอ่อน เห็บกลางวัย เห็บตัวผู้ และเห็บตัวเมียออกไข่ไม่ได้ ติดต่อได้ที่ รศ.ดร.น.สพ.ณรงค์ จึงสมานญาติ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1944-5865

Read more