คณะเกษตร มก. ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด ประชุม วิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบินเพื่อการเกษตร YAMAHA RIMAX กับการเกษตรในประเทศไทย”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ด้วยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด จัดโครงการประชุม วิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบินเพื่อการเกษตร YAMAHA RIMAX กับการเกษตรในประเทศไทย” และมีการสาธิตการบินเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบินเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมรวงข้าว

Read more