ผงฟักทองโปรตีนสูง

ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุทธ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร.0-2942-8629

Read more

การผลิตน้ำยางพาราไร้สารโปรตีนก่อภูมิแพ้

น้ำยางธรรมชาติ จากต้นยางพารา มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนม ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อยาง ซึ่งเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน เป็นอนุภาคแขวนลอยในน้ำ และส่วนที่ไม่ใช่ยาง เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอมิโน และองค์ประกอบอื่นๆ โดยในส่วนประกอบของอนุภาคยางจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 1 % ในขณะที่มีรายงานการแพ้สารโปรตีนเกิดขึ้นกับกลุ่มบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง โดยพบชนิดของโปรตีนก่อภูมิแพ้และพบว่าสารโปรตีนที่มีมากเกิน 0.1 % เป็นสาเหตุของอาการภูมิแพ้

Read more