วิธีการควบคุมเห็บที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวคล้อมและดีต่อสุขภาพของคนไทย | KURDI NEWS

วัคซีนควบคุมเห็บโคที่ปลอดภัยต่อสัตว์ ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีสารตกค้างในเนื้อ นม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ ค่าใช้จ่ายต่ำและเห็บดื้อยาน้อยกว่าการใช้วารเคมี: วิธีการควบคุมเห็บที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวคล้อมและดีต่อสุขภาพของคนไทย ผลงานวิจัยโดย: ศ.น.สพ.ตร.สถาพร จัดดปาลพงศ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

วัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข

โดย ​น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Read more

กำจัดเห็บ หมัด เหา ในสัตว์เลี้ยงให้ตรงจุด ด้วยสมุนไพรไทย

คณะนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.น.สพ. ณรงค์ จึงสมานญาติ ได้เริ่มทำการวิจัยการใช้สมุนไพรทางสัตวแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยสามารถค้นคว้าวิจัยจนพบสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเห็บโคได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาวิธีสกัดแบบง่ายๆเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรสามารถผลิตใช้ได้เอง ได้ทำการศึกษาวิธีสกัดและสารออกฤทธิ์รวมทั้งสูตรส่วนผสมต่างๆ จากพืชอย่างต่อเนื่องมากกว่า 16 ชนิด เช่น เมล็ดน้อยหน่า เมล็ดมันแกว ทองพันชั่ง ตะไคร้ มังคุด มะขาม เพื่อแก้ปัญหาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง สุนัข และแมว

Read more