เส้นโซบะชาใบหม่อนจากแป้งข้าว โดยดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์

เส้นโซบะชาใบหม่อนจากแป้งข้าว เพื่อทดแทนแป้งสาลี สำหรับผู้แพ้กลูเตน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปราศจากสารเคมี ต้านสารอนุมูลอิสระ ติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5020 ผลงานวิจัย: ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์

Read more