รายการวิทยุ เรื่อง”การพัฒนาซุปจากฟลาวมันเทศ สำหรับผู้สูงอายุ”

บทวิทยุ รายการ  “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ออกอากาศวันเสาร์ ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง  การพัฒนาซุปจากฟลาวมันเทศ สำหรับผู้สูงอายุ บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -เพลงประจำรายการ- สวัสดีครับ

Read more