การปรับปรุงพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ของม.เกษตร

ด้วยเหตุนี้ นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด นักวิชาการเกษตรจากสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่ามะขามเปรี้ยวยักษ์เป็นพืชที่มีโอกาสเป็นพืชเศรษฐกิจได้ในอนาคต จึงได้ทำการสำรวจ รวบรวมมะขามเปรี้ยวพันธุ์ดีที่มีอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นำมาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไม่ใช้เพศ แล้วปลูกลงแปลงรวมพันธุ์ไว้ที่สถานีวิจัยปากช่อง เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์

Read more

น้อยหน่า พันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2 โดยคุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด

น้อยหน่า พันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2 มีเนื้อมาก เมล็ดน้อย ผลดก สุกช้า เนื้อร่วนไม่ติดกันแยกพู น้ำหนักต่อผลเฉลี่ย 302.50 กรัม สามารถบังคับให้ออกดอกติดผลได้ง่าย ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 – 4431-1796

Read more