มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ลูกผสม 3 สายพันธุ์ (พันธุ์ KU 80-1 KU 80-2 KU 80-3)

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
และภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ลูกผสม 3 สายพันธุ์ (KU 80-1 KU 80-2 และ KU 80-3)

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
และภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

น้อยหน่าลูกผสม 3 พันธุ์

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ลูกผสม 10 สายพันธุ์

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

การปรับปรุงพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ของม.เกษตร

ด้วยเหตุนี้ นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด นักวิชาการเกษตรจากสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่ามะขามเปรี้ยวยักษ์เป็นพืชที่มีโอกาสเป็นพืชเศรษฐกิจได้ในอนาคต จึงได้ทำการสำรวจ รวบรวมมะขามเปรี้ยวพันธุ์ดีที่มีอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นำมาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไม่ใช้เพศ แล้วปลูกลงแปลงรวมพันธุ์ไว้ที่สถานีวิจัยปากช่อง เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์

Read more

น้อยหน่า พันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2 โดยคุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด

น้อยหน่า พันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2 มีเนื้อมาก เมล็ดน้อย ผลดก สุกช้า เนื้อร่วนไม่ติดกันแยกพู น้ำหนักต่อผลเฉลี่ย 302.50 กรัม สามารถบังคับให้ออกดอกติดผลได้ง่าย ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 – 4431-1796

Read more