รายการวิทยุ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

ปัจจุบันพืชผักมีความสำคัญทางเศรฐกิจเป็นอย่างมาก การผลิตและการส่งออกมีทั้งในรูปของผลผลิตสดและอุตสาหกรรมแปรรูปต่าง ๆ ซึ่งพืชผักที่ปลูกเกือบทุกชนิดต้องใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูกทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อมีการปลูกผักเพิ่มมากขึ้นปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ก็มากขึ้นเช่นกัน เราเริ่มจะเห็นความสำคัญของเมล็ดพันธุ์กันแล้วนะครับ

Read more

เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า โดย อาจารย์ ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช

เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า สามารถหยอดเมล็ด 11 วินาที/ถาด เคลื่อนย้ายง่าย ช่วยลดแรงงาน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.0-2561-3848 ผลงานวิจัย: อาจารย์ ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า โดยอาจารย์ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช

เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า สามารถช่วยลดระยะเวลา และแรงงานได้อย่างมาก อีกทั้งการทำงานไม่ซับซ้อน การดูแลรักษาก็ง่าย จัดได้ว่าเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า ทำมาเพื่อเกษตรกรไทยโดยแท้จริง ติดต่อได้ที่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร โทร.0 2561 3482

Read more