สวพ.มก. ร่วมกับวิทยาเขตศรีราชา จัดอบรมฯ”ไม่ยากเลย…ปรับแต่ง proposal ให้โดนใจ”

วันที่ 11 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับวิทยาเขตศรีราชา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยในสังกัดวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “ไม่ยากเลย…ปรับแต่ง proposal ให้โดนใจ” ณ ห้องประประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more