นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากหางน้ำยางพารา

โดย​​ รศ.ดร. ธาริณี นามพิชญ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more