ข้าวน้ำผัก V-like rice โดยคุณเพลินใจ ตังคณะกุล และคุณเกศศิณี ตระกูลทิวากร

ข้าวน้ำผัก V-like rice ผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมฤทธิ์ต้านทานอนุมูลอิสระ ด้วยน้ำผักให้คุณค่ามากกว่าน้ำเปล่า ติดต่อได้ที่ คุณเพลินใจ ตังคณะกุล และคุณเกศศิณี ตระกูลทิวากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8630-5 ต่อ 814

Read more

ข้าวผักแท่ง โดย คุณเพลินใจ ตังคณะกุล และคุณเกศศีณี ตระกูลทิวากร

ข้าวผักแท่ง (v-bite-rice) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ สะดวกในการบริโภค เก็บไว้ได้นาน ติดต่อสอบถาม คุณเพลินใจ ตังคณะกุล และคุณเกศศีณี ตระกูลทิวากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8630-5

Read more