ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ร่วมร้องเพลงเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี มก.

20 มกราคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ เพื่อบันทึกเทปรายการพิเศษครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สตูดิโอ ช่อง 9 อสมท.

Read more