เจลแต้มสิว จากเปลือกมังคุด โดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

เจลแต้มสิว จากเปลือกมังคุด ช่วยลดการระคายเคืองต่อผิว ลดการอักเสบ ลดปัญหาการเกิดหนอง ติดต่อได้ที่ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี สถาบันค้นคว้าและผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โทร.0-2942-8600 ต่อ 402 ผลงานวิจัย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี สถาบันค้นคว้าและผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more