พัฒนาเทคนิคการหาปริมาณโปรตีนก่อภูมิแพ้ในน้ำนม

แอลฟา-แลคตาลบูมิน เบตา-แลคโตกลอบูลิน (เอ) และ (บี) เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนที่มีมากในโปรตีนเวย์ (whey protein) เป็นสารที่มีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการ จึงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปริมาณของสารนี้ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์จะมีผลกับสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์นั้น จึงมีการใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม เช่นใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับนักกีฬา อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางประโยชน์ที่ได้จากโปรตีนนี้ แต่สำหรับผู้บริโภคจำนวนไม่น้อย กลับพบว่าเป็นโปรตีนชนิดที่เป็นสาเหตุให้เกิดภูมิแพ้ในอาหารที่มีอาการต่างๆ เช่น เป็นผื่นขึ้นตามผิวหนัง ท้องเสีย อาเจียน หายใจหอบ และปัญหาที่พบมากคือ การเกิดอาการแพ้นมวัวในเด็ก ซึ่งที่จริงแล้ว เป็นการแพ้โปรตีนในนมวัว เนื่องจากร่างกายสร้างภูมิต่อต้านโปรตีนที่มีอยู่ในนมวัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบตา-แลคโตกลอบูลินจะมีความเป็นพิษมากกว่า

Read more