เตาอบไม้แบบประหยัด SME โดย รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

เตาอบไม้แบบประหยัด SME ช่วยขจัดความชื้นของเนื้อไม้ แก้ปัญหาเรื่องการยืดและหดตัวของเนื้อไม้ ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ โทร.08 1914 0575 ,0 2942 8109

Read more