สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะให้ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สาธิต ริเริ่มการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การศึกษาวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงาน และงานตามภารกิจของแผนอนุรักษ์พลังงาน 2. การศึกษา วิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังาน 3. การศึกษา

Read more