เตาอบไม้ SME โดย รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

เตาอบไม้ SME ช่วยลดปัญหาการยืดและหดตัวของไม้ อบไม้ได้ 600-700 ลบ.ฟุต หนา 1 นิ้ว ลดต้นทุนการผลิต ติดต่อได้ที่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8109

Read more