ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

download(ประกาสศผล)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

(13)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Download ประกาศฯ

Read more

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

(1)ประกาศรับสมัคร(ครั้งที่2)ขึ้นเว็บ

Read more

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานด้านเทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์ ติดต่อขอใบสมัครงานได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 2 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Read more