เครื่องดื่มเจลลี่ขมิ้นพร้อมดื่ม เสริมคอลลาเจน รสลิ้นจี่

ดร.วิภา สุโรจนะเมธากุล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 ต่อ 1503, 1512 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more