เครื่องโรยดินสำหรับเพาะกล้าต้นข้าว

ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 081-9270098

Read more