ใบมีดประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องเกี่ยวข้าววางรายแบบสะพายหลัง

ใบมีดประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องเกี่ยวข้าววางรายแบบสะพายหลัง สามารถในการเกี่ยวข้าว 0.15 และ 0.18 ไร่ต่อชั่วโมง มีความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 0.61 และ 0.65 ลิตรต่อชั่วโมง ต้นทุนต่ำและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 22 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับใบมีดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สอบถามได้ที่ คุณเสกสรร สีหวงษ์ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3435-1397

Read more