เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า

โดย​​ นายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช
​​ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร

Read more