เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า

โดย​​ นายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช
​​ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร

Read more

เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า โดย อาจารย์ ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช

เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า สามารถหยอดเมล็ด 11 วินาที/ถาด เคลื่อนย้ายง่าย ช่วยลดแรงงาน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.0-2561-3848 ผลงานวิจัย: อาจารย์ ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า โดยอาจารย์ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช

เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า สามารถช่วยลดระยะเวลา และแรงงานได้อย่างมาก อีกทั้งการทำงานไม่ซับซ้อน การดูแลรักษาก็ง่าย จัดได้ว่าเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า ทำมาเพื่อเกษตรกรไทยโดยแท้จริง ติดต่อได้ที่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร โทร.0 2561 3482

Read more