ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพสีแบบตั้งโต๊ะระบบสเป็กโตรโฟโตมิเตอร์ฯ

Download รายละเอียดแนบท้าย    

Read more

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพภายในแบบพกพาราคาต่ำด้วยเทคนิค NIR

โดย ผศ.ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more