เครื่องวัดทุเรียน

เครื่องวัดทุเรียน โดยการใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ ที่ตรวจวัดทุเรียนคุณภาพของทุเรียนว่ามีระดับความสุก แก่ อ่อนทุเรียน ซึ่งเครื่องตรวจมีขนาดเล็ก ใช้ง่าย พกพาสะดวก ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ช่วยลดปัญหาการจำหน่ายทุเรียนไม่ได้คุณภาพ หรืออ่อนมาจำหน่ายในท้องตลาด สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-5917-1017

Read more

เครื่องวัดสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุนาโน

ดังนั้น ผศ.ดร.พงศกร จันทรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษา ออกแบบและสร้างแมกนีโตมิเตอร์แบบเกรเดียนสลับ เป็นต้นแบบเครื่องมือใช้ตรวจวัดสมบัติแม่เหล็กของวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนหรือมีโมเมนต์แม่เหล็กต่ำโดยออกแบบและสร้างส่วนประกอบต่างๆ เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องกำเนิดแม่เหล็กไฟฟ้า

Read more

เครื่องวัดปริมาณการเผาผลาญพลังงานจากการปั่นจักรยาน โดย ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล

เครื่องวัดปริมาณการเผาผลาญพลังงานจากการปั่นจักรยาน ช่วยคำนวณหาปริมาณการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย ประมวลผลการทำงานผ่านหน้าจอ LED ส่งเสริมการออกกำลังกาย แก่ผู้รักสุขภาพ ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-5258

Read more