เครื่องปอกผิวมะกรูด

อาจารย์ธิติพงษ์ โพธิสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1803-5716

Read more

เครื่องปอกผิวมะกรูด

เป็นเครื่องที่่พัฒนาโดย อ.ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์ ร่วมกับ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ เพื่อการต่อยอดให้ใช้ได้ในอุตสาหกรรม โดยเครื่องสามารถปอกผิดวมะกรูดไปใช้ในการทำอาหารและแปรรูปต่อ เช่น การทำพริกแกง หรือตากแห้งเพื่อเป็นวัตถุดิบอื่นๆ หรือ การปอกผิวเพื่อนำน้ำมะกรูดไปใช้ผลิตน้ำยาสระผม น้ำยาทำความสะอาด ซึ่งเครื่องดังกล่าวสามารถช่วยลดปัญหาการใช้แรงงานในการปอกผิวมะกรูดได้อีกด้วย จุดเด่นของผลงาน สามารถปอกผิวมะกรูดได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 25 ผลโดยใช้เวลาในการปอกเพียง 25-35

Read more

เครื่องปอกผิวมะกรูด

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ อาจารย์ ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

เครื่องปอกเปลือกฝรั่งเพื่อผลิตฝรั่งแช่บ๊วย โดย ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง

เครื่องปอกเปลือกฝรั่งเพื่อผลิตฝรั่งแช่บ๊วย มีคุณสมบัติ ช่วยในเรื่องของการปอกเปลือกฝรั่งได้ 10 ผล / 1 นาที สะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังช่วยทดแทนแรงงานคน สามารถทำได้ตั้งแต่กระบวนการปอกเปลือกฝรั่ง จนถึงขั้นตอนการแช่น้ำบ๊วย ติดได้ที่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน โทร.0-2561-3482

Read more